Политика за поверителност

I.Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Сайтът https://sharenmag.com/ отговаря на всички изисквания на GDPR, като събира единствено електронни данни, предоставени доброволно от клиентите, за извършването на продажба и доставка. Информацията се съхранява  законосъобразно.

Този уебсайт не е предназначен за употреба от деца и ние не събираме съзнателно данни отнасящи се до деца.

II. Информация за фирма

Интернет страницата www.sharenmag.com е част от "Вълшебно 2019"ЕООД дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България


Наименование „Вълшебно 2019” ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ :205627865
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Девня” 2А
E-mail: ozzinka@gmail.com Телефон.: +359884080908

III. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите данни

Лични данни/лична информация означава всяка информация за физическо лице, чрез което това лице може да бъде идентифицирано, но не включва анонимизирани данни.

1. Фирмата събира и обработва Вашите лични данни във връзка с прoдажбата на стоки. Ние уважаваме индивидуалността и правото на личен живот на всеки наш потребител и зачитаме неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Поради това "Вълшебно 2019" ЕООД се ангажира със защитата на всички лични данни, които са ни предоставени от потребителите. Те се използват  да  контактуваме с Вас чрез имейл система за информиране за успешно направена поръчка, създаване на личен потребителски профил в системата ни, попълването на куриерски товарителници за доставки, обаждания по телефона за потвърждение и доуточнение на поръчки, получаване на е-бюлетини и маркетингови дейности.

Данните, които имаме за Вас, трябва да са точни и актуални. Молим Ви да ни уведомявате, ако настъпят промени във Вашите данни.

2. Фирмата спазва нужните принципи при обработката на Вашите лични данни: минимум на събираните данни; законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

4. Фирмата обработва следните лични данни и информация:

 • Данни за Вашата самоличност:собствено име, презиме, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор, дата на раждане и пол
 • Контактна информация: адрес за доставка, email адрес и телефонен номер
 • Данни за покупката: информация за плащания, както и за продуктите, които сте закупили от нас
 • Данни за Вашия профил: потребителски профил и парола, поръчки направени от Вас, Вашите интереси, предпочитания, коментари и отговори на анкети
 • Данни за потреблението: информация за това как използвате нашия уебсайт, продуктите и услугите ни
 • Маркетинг данни и данни за връзка с Вас: Вашите предпочитания към маркетинговите съобщения, които изпращаме, както и предпочитанията Ви относно метода за връзка с Вас

Ние можем да събираме, използваме и споделяме Обобщени Данни: като например статистически или демографски данни за различни цели. Обобщените Данни могат да произлизат от Ваши лични данни, но не се считат за лични данни тъй като те не могат, директно или индиректно, да разкрият Вашата самоличност. Възможно е да обобщим данните за Вашето потребление, за да изчислим какъв е процентът потребители, посещаващи определена зона на уебсайта ни. Ако комбинираме или свържем Обобщени Данни с Ваши лични данни, чрез които директно или индиректно можете да бъдете идентифицирани, ние ще третираме комбинираните данни като лични данни и ще ги защитим съгласно тази политика.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на  стока, между фирмата и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

 • Други данни, които се обработват: При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, се събират данни за използвания IP адрес.
  Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR.

5. Фирмата не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

6. Личните данни са събрани от фирмата от потребителите, за които се отнасят.

7. Фирмата не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

8. Ако не ни предоставите Вашите лични данни.

В случаите, когато трябва да съберем Ваши лични данни по закон или по силата на договор, който сме сключили с Вас, и Вие откажете да предоставите тази информация, е възможно да не сме в състояние да изпълним договора, който вече сме сключили с Вас или който се опитваме да сключим (например за предоставяне на стока или услуга). В този случай може да се наложи да преустановим доставката на продукта или услугата, за което ще Ви уведомим допълнително.